برنامه نویسی موبایل

Android

[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″ depth=”4″]

[ux_image_box style=”badge” img=”628″ image_height=”84%” text_hover=”blur” text_bg=”rgba(233, 106, 106, 0)”]

دانلود : [ddownload_count id=”542″]

نمایش : 940

[button text=”مشاهده جزئیات این دوره” radius=”99″ expand=”true” link=”https://niknesh.ir/android-read-and-write/”]

[/ux_image_box]

آموزش خواندن و نوشتن در فایل txt

[divider align=”center” width=”558px” height=”1px” margin=”0.6em” color=”rgb(0, 0, 0)”]

[row_inner]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

  00:58:23

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[button text=”رایگان” letter_case=”lowercase” color=”success” radius=”99″ expand=”true” link=”https://niknesh.ir/android-read-and-write/”]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ depth=”4″]

[ux_image_box style=”badge” img=”614″ image_height=”84%” text_hover=”blur” text_bg=”rgba(233, 106, 106, 0)”]

دانلود : [ddownload_count id=”66″]

نمایش : 830

[button text=”مشاهده جزئیات این دوره” radius=”99″ expand=”true” link=”https://niknesh.ir/base-learning-android/”]

[/ux_image_box]

آموزش برنامه نویسی اندروید مقدماتی

[divider align=”center” width=”558px” height=”1px” margin=”0.6em” color=”rgb(0, 0, 0)”]

[row_inner]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

  02:01:47

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[button text=”رایگان” letter_case=”lowercase” color=”success” radius=”99″ expand=”true” link=”https://niknesh.ir/base-learning-android/”]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ depth=”4″]

[ux_image_box style=”badge” img=”771″ image_height=”84%” text_hover=”blur” text_bg=”rgba(233, 106, 106, 0)”]

دانلود : [ddownload_count id=”775″]

نمایش : 604

[button text=”مشاهده جزئیات این دوره” radius=”99″ expand=”true” link=”https://niknesh.ir/android-caculator/”]

[/ux_image_box]

ساخت برنامه اندروید (ماشین حساب)

[divider align=”center” width=”558px” height=”1px” margin=”0.6em” color=”rgb(0, 0, 0)”]

[row_inner]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

  00:39:20

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[button text=”رایگان” letter_case=”lowercase” color=”success” radius=”99″ expand=”true” link=”https://niknesh.ir/android-caculator/”]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ depth=”4″]

[ux_image_box style=”badge” img=”846″ image_height=”84%” text_hover=”blur” text_bg=”rgba(233, 106, 106, 0)”]

دانلود : [ddownload_count id=”819″]

نمایش : 586

[button text=”مشاهده جزئیات این دوره” radius=”99″ expand=”true” link=”https://niknesh.ir/free-android-battery/”]

[/ux_image_box]

ساخت برنامه نمایش اطلاعات باتری اندروید

[divider align=”center” width=”558px” height=”1px” margin=”0.6em” color=”rgb(0, 0, 0)”]

[row_inner]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

  01:00:24

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[button text=”رایگان” letter_case=”lowercase” color=”success” radius=”99″ expand=”true” link=”https://niknesh.ir/free-android-battery/”]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ depth=”4″]

[ux_image_box style=”badge” img=”922″ image_height=”84%” text_hover=”blur” text_bg=”rgba(233, 106, 106, 0)”]

دانلود : [ddownload_count id=”923″]

نمایش : 523

[button text=”مشاهده جزئیات این دوره” radius=”99″ expand=”true” link=”https://niknesh.ir/toastone-android/”]

[/ux_image_box]

آموزش Toast در اندروید

[divider align=”center” width=”558px” height=”1px” margin=”0.6em” color=”rgb(0, 0, 0)”]

[row_inner]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

  01:03:42

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[button text=”رایگان” letter_case=”lowercase” color=”success” radius=”99″ expand=”true” link=”https://niknesh.ir/toastone-android/”]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ depth=”4″]

[ux_image_box style=”badge” img=”990″ image_height=”84%” text_hover=”blur” text_bg=”rgba(233, 106, 106, 0)”]

دانلود : [ddownload_count id=”986″]

نمایش : 481

[button text=”مشاهده جزئیات این دوره” radius=”99″ expand=”true” link=”https://niknesh.ir/android-alertdialog-one/”]

[/ux_image_box]

Alert Dialog در آموزش اندروید استودیو

[divider align=”center” width=”558px” height=”1px” margin=”0.6em” color=”rgb(0, 0, 0)”]

[row_inner]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

  01:25:33

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[button text=”رایگان” letter_case=”lowercase” color=”success” radius=”99″ expand=”true” link=”https://niknesh.ir/android-alertdialog-one/”]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *